Szántai Lajos előadásai DVD-én

 

     

DVD ára egységesen 1600 Ft

Sz.L./2 2002. jan. 16. A világ megváltásának királyi útja
- IV. Béla, V. István, IV. László
Sz.L./3 2002. jan. 18. Egyiptom, a régiség mítosza
 
Sz.L./5 2002. febr. 13. A Szent Korona XX. századi hatásai
 
Sz.L./11 2002. dec. 18. Attila - összefoglalás Thierry Amade nyomán
 
Sz.L./12 2005. dec.14.dec. 21. A betlehemi csillag I -II.
 
Sz.L./15 2003. márc. 10. Aki nem hiszi...: Bevezető a népmesék elemzésébe
 
Sz.L./20 2004. máj. 10. János jelenések könyve Bevezető
 
Sz.L./21 2004. máj. 25. János jelenések könyve II.
 
Sz.L./22 2004. júl. 5. János jelenések könyve III.
 
Sz.L./23 2003. máj. 8. János jelenések könyve IV.
 
Sz.L./24 2003. máj. 22. János jelenések könyve V.
 
Sz.L./25 2002. jan. 30. Gondolatok a Jelenések könyvéről - Pálosok
 
Sz.L./28 2003. szept.6.,nov.6. Remete Szent Pál - Pálosok és a holló
 
Sz.L./29 2003. okt. 25. Pálosok - Apostol Szent Pál
 
Sz.L./30 2003. nov. 20. A Pálosok - A pilisszentkereszti főkolostor
 
Sz.L./31 2003. dec. 4. A Pálosok - Összefoglalás
 
Sz.L./32 2004. ápr. 5. Magyar szentek és a Pálos rend
 
Sz.L./33 2003. szept. 17. Emlékezés a turul nemzetségre
 
Sz.L./34 2003. szept. 24. Honfoglalás Anonymus nyomán
 
Sz.L./37 2003. okt. 13. Mohácson innen és túl
 
Sz.L./38 2003. okt.29.,nov.12. Szent korona apostolképei
 
Sz.L./40 2004. jan. 22. János evangéliuma I.
 
Sz.L./41 2004. febr. 5. János evangéliuma II.
 
Sz.L./48 2004. márc. 29. Hunyadi Mátyás
 
Sz.L./49 2004. máj. 24. A magyar passió
 
Sz.L./50 2004. ápr. 19. Nimród király
 
Sz.L./53 2004. szept. 12, dec. 2. A táltos és a táltosküzdelem
 
Sz.L./54 2004. szept. 13. Gondolatok a Szent Korona felajánlásáról
 
Sz.L./55 2004. szept. 16. Mennyei jelenések…: Visegrád
 
Sz.L./56 2004. szept. 29. Boldogasszony a honfoglalás kori sírleleteken
 
Sz.L./58 2005. jan. 8. A Pártusok és Jézus
 
Sz.L./59 2005. jan. 17. Szent Margit
 
Sz.L./60 2005. febr. 8. Szent királyok nemzetsége - II. Vak Béla király
 
Sz.L./61 2005. febr. 22. Képes Krónika - Magyar királyok
 
Sz.L./62 2005. márc. 21. Képes Krónika - Koronázási szertartások
 
Sz.L./63 2005. márc. 29. Nagyhét, Húsvét
 
Sz.L./65 2005. ápr. 13. József Atilla
 
Sz.L./66 2005. máj. 4. IV. Béla
 
Sz.L./67 2005. máj. 18. Pünkösd
 
Sz.L./69 2005. jún. 8. Szent királyok nemzetsége - III. Béla király
 
Sz.L./71 2005. márc. 16. Szent királyok nemzetsége - Kun László király
 
Sz.L./73 2006. jan. 18. Szent László király a karaszkói templom freskóin I - II. (2 DVD)
Sz.L./74 2006. febr. 15. A vitfalvai templom freskói
 
Sz.L./75 2006. márc. 4. A pilisi királyi központ
 
Sz.L./76 2006. márc. 22. A Pálos rend születése
 
Sz.L./77 2006. márc. 29. A Pálos rend születése - Boldog Özséb
 
Sz.L./78 2006. ápr. 12. A romolhatatlan test misztériuma
 
Sz.L./79 2006. ápr. 19. Zsigmond király és a Sárkányos lovagrend
 
Sz.L./80 2006. ápr. 22. A pilisi pálos rend
 
Sz.L./82 2006. okt. 17. Szabadságharc - Szerelem - 1456, 1956, 2006
 
Sz.L./84 2005. szept. 21. Mennyei jelenések…: Pilis-Fehérvár
 
Sz.L./85 2005. nov. 3. Mennyei jelenések…: Pilis-Buda
 
Sz.L./86 2006. nov. 21. Árpád-házi Szent Erzsébet
 
Sz.L./87 2006. nov. 22. Szent István király intelmei - Tíz parancsolat
 
Sz.L./88 2006. nov. 26. Szent Imre herceg
 
Sz.L./89 2006. nov. 29. Szent István király intelmei
- A katolikus hit megtartásáról
 
Sz.L./90 2006. dec. 8. Szántai Lajos:
A magyarok "első" királya - Nimród, Attila, Szent István
Domonkos László:
 Árpád fejedelemtől a sárga földalatti vasútig
 
Sz.L./91 2006. dec. 20. "Nagy vadász vala az Úr előtt"
- A Nimród hagyomány
 
Sz.L./92 2006. máj. 30. Hunyadi János és a nándorfehérvári diadal
 
Sz.L./93 2006. febr. 15. Szent László király a vitfalvi templom freskóin
 
Sz.L./94 2007. jan. 23. Szent királyok nemzetsége
- III. András és leánya Erzsébet
 
Sz.L./95 2007. jan. 28. Szent királyok nemzetsége
- II. András és leánya Szent Erzsébet
 
Sz.L./96 2007. jan. 24. Titkokat rejtő varázsjelek
 - Királykoronázások I. rész
 
Sz.L./97 2007. jan. 31. Titkokat rejtő varázsjelek
 - Királykoronázások II. rész
 
Sz.L./98 2007. febr. 21. Titkokat rejtő varázsjelek
- Révay Péter koronaőr a Magyar Szent Koronáról I. rész
 
Sz.L./99 2007. febr. 28. Titkokat rejtő varázsjelek
- Révay Péter koronaőr a Magyar Szent Koronáról II. rész
 
Sz.L./100 2007. márc. 21. Az örök élet zászlaja "Istenes honfoglalók"
-  Badiny Jós Ferenc emlékének
 
Sz.L./101 2007. márc. 28. Az örök élet koronája "Istenes honfoglalók" II.
 -  Badiny Jós Ferenc emlékének
 
Sz.L./102 2007. ápr. 18. Az örök élet világossága
- Honfoglaláskori sírok
 
Sz.L./103 2007. ápr. 29. Képes Krónika
 - Attila király
 
Sz.L./104 2007. ápr. 25. Manicheista zsoltárok és a Magyar Szent Korona
 
Sz.L./105 2007. máj. 20. Szerelemcsillag fénylő rózsája
 - Árpádházi Szent Erzsébet
 
Sz.L./106 2007. máj. 23. Szerelemcsillag fénylő rózsája
- Árpádházi Szent Erzsébet II. rész
 
Sz.L./107 2007. szept. 26. A királynők városa, Veszprém
 
Sz.L./108 2007. okt. 28. Képes Krónika
- Szent László király I. rész 
 
Sz.L./109 2007. okt. 16. Képes Krónika
- Hetesség a koronázási miniatúrákon
 
Sz.L./110 2007. nov. 25. Képes Krónika
- Szent László király II. rész 
 
Sz.L./111 2007. nov. 28. Szent Erzsébet és a fénytest misztériuma
 
Sz.L./112 2007. dec. 9. "…lovagolni Szent Mihály arkangyaltól tanult…"
- Szent László a költészetben
 
Sz.L./113 2008. jan. 11. Kezdet és vég a szilágylompérti kazettás mennyezeten
 
Sz.L./114 2008. jan. 23. Magyar csillag örök igazság
- Hunyadi Mátyás koronázása
 
Sz.L./115 2008. jan. 30. Magyar csillag örök igazság
- Mátyás király a korabeli krónikákban
 
Sz.L./116 2008. febr. 20. Magyar csillag örök igazság
- A sors könyvébe írt történelmi nevek
 
Sz.L./117 2008. márc. 19. Magyar csillag örök igazság
- Hollós Mátyás
 
Sz.L./118 2008. ápr. 7. Csontváry nyomában I-II. rész
 
Sz.L./119 2008. okt. 8. Magyar csillag örök igazság
- Mátyás király és a Pálos rend
 
Sz.L./120 2008. nov. 19. Jelenések könyve I.
 
Sz.L./121 2008. okt. 26. Mennyei jelenések…: Esztergom
 
Sz.L./122 2006. máj. 28. Anonymus: Gesta Hungarorum
 
Sz.L./123 2009. jan. 21. Szent királyok nemzetsége - Atilla I. rész
 
Sz.L./124 2009. febr. 11. Szent királyok nemzetsége - Atilla II. rész
 
Sz.L./125 2009. febr. 18. Szent királyok nemzetsége - Csaba királyfi
 
Sz.L./126 2009. jan. 14. Szent Erzsébet nyomán Thüringiában
 
Sz.L./127 2008. dec. 17. Corvin János
Sz.L./128 2009. X.. 7. A kereszténység és előzményei a Kárpát-medencében
Sz.L./129 2009. IX.. 30. Európa Szent István idejében
Sz.L./130 2009. okt .28. nov. 4. A liliomos királyfi I-II. rész
Sz.L./131 2008. márc. ápr. Mátyás király koronázása, a Pilis
Sz.L./132 2009. XII.. 3. A belső fény útja a turul nemzetségben - Vak Béla király
Sz.L./133 2010. I.. 6. Szent királyok nemzetsége - II. Géza
Sz.L./134 2010. I.. 27. Képes Krónika - Vak Béla és II. Géza
Sz.L./135 2010. II.. 3. Harminc év a XI: századból - Országvédő harcok
Sz.L./136 2010. II.. 24. Harminc év a XI: századból - Mágusok lázadása
Sz.L./137 2010. III.. 10. Anjou Legendárium - Szent László I. rész
Sz.L./138 2010. ápr. 7. ápr. 14. Magyar üdvtörténet - Szent László I-II. rész
Sz.L./139 2010. VI.. 2. Képes Krónika - Szent László a hétbolygó rendszerben
Sz.L./140 2010. IX.. 22. János apostol mennyei jelenésekről való könyve I. rész
Sz.L./141 2010. X.. 6. János apostol mennyei jelenésekről való könyve II. rész
Sz.L./142 2010. X.. 20. János apostol mennyei jelenésekről való könyve III. rész
Sz.L./143 2010. XI.. 3. János apostol mennyei jelenésekről való könyve IV. rész
Sz.L./144 2005. III.. 16. Szent királyok nemzetsége - Kun László király
Sz.L./145 2005. III.. 23. Szent királyok nemzetsége - V. István
Sz.L./146 2005. VI.. 8. Szent királyok nemzetsége - III. Béla király
Sz.L./147 2011. II.. 9. János evangéliuma a magyar történelemben
Sz.L./148 2011. III.. 9. János evangéliuma - Az apostolok elhívása

2011. III.. 23. János evangéliuma - Időutazás
Sz.L./150 2011. IV.. 10. János evangéliuma - A halálból való feltámasztás
Sz.L./151 2011. IV.. 20. János evangéliuma - Szent Péter színeváltozásai
Sz.L./152 2011. V.. 4. János evangéliuma - Árulók
Sz.L./153 2011. VI.. 1. Tamás evangéliuma - Gyöngyhimnuszok